Ofera 2% din impozit pentru Scoala de dans "G-POWER"


Download
FORMULAR 230
Scoala de dans G-POWER
ANAF impozit anual.png
Portable Network Image Format 184.2 KB

           Începând cu anul 2005, puteți reorienta o parte din impozitul dumneavoastră către comunitate! După ani buni de insistenţe şi eforturi susţinute ale sectorului neguvernamental, în anul 2004 noul Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003, art. 90) precizează: plătitorii de impozit pot decide să reorienteze 2% din impozitul pe care îl datorează statului către o organizaţie neguvernamentală, aşa cum este şi Școala de dans G-Power Botoşani. Astfel, statul român a recunoscut atât importanţa ONG-urilor, cât şi importanţa implicării directe a cetăţenilor în comunitate. Fiecare contribuabil devine stăpân pe 2% din banii publici pe care el i-a dat statului si poate sa spună ce să se întâmple cu ei.

 

              Cum puteţi folosi si aplica 2%?

Prevederea 2% se aplică o dată pe an, la încheierea declaraţiilor de venit global. Dacă nu aţi folosit ocazia până la termenul de 15 mai, rămâne să o folosiţi acum !

 

              Paşii pe care trebuie sa îi urmaţi sunt:

  •  Dumneavoastră, ca persoană fizică, va trebui sa intraţi în posesia unui FORMULAR 230 Click pe DOWNLOAD (butonul de mai sus) pentru a copia formularul deja completat cu datele Scolii de dans G-POWER Botoşani. Tot ce mai rămâne de făcut este să-l printaţi şi să-l completaţi conform paşilor descrişi în coloana următoare.
  • Completarea propriu-zisă a formularului La I (date de identificare a contribuabilului) vă treceţi în fiecare căsuţă datele dumneavoastră. La II (destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, potrivit Art. 57 Alin (4) din Legea nr. 571/ 2003) este bifata deja cifra 2 (Susţinerea unei entităţi nonprofit / unităţi de cult). Datele din aceasta sectiune sunt deja completate sau se completeaza doar de cei de la Administraţia Finanţelor Publice. Semnaţi şi treceţi data în căsuţele destinate dumneavoastra, nu organului fiscal! Formularul completat, conform pasilor descrisi mai sus, se pune într-un plic şi se expediază pe adresa Administraţiei Financiare de care aparţineţi.
  • De retinut: Dacă nu doriţi să vă implicaţi, procentul nu va rămâne dumneavoastră. Statul ia oricum aceşti bani. Depinde numai de dvs. ca ei sa fie cheltuiţi cu folos.
  • Din păcate 90% din salariaţii acestei ţari nu ştiu şi nu folosesc acest prilej!

         

                Aceşti bani

  • Provin din impozitul pe venit anual datoral - ei fac parte din bugetul de stat. Procentul care ajunge la ONG-uri, aşa cum este şi Scoala de dans G-POWER Botosani, nu reprezintă o donaţie privată!
  • Vor fi viraţi în contul ONG-ului ales de dumneavoastră.
  • Nu pot fi cheltuiţi în scop personal de către membri acelei asociaţii, organizaţii, fundaţii etc. ci numai pentru realizarea scopului acelui ONG.

 

       Mii de multumiri din partea Scolii de dans G-POWER!